MIEJSCA LITERATURY, STREFY WRZENIA / INGA IWASIÓW – spotkanie autorskie SZCZECIN. MIASTO ODZYSKANE?

47. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 14-27 VIII 2017

  • Data 21.08.2017
  • Godzina 17:30
  • Adres ul. Armii Krajowej 13, Świnoujście
  • Miejsce Galeria Miejsce sztuki44

PROF. INGA IWASIÓW | Krytyczka literacka, prozaiczka, historyczka i teoretyczka literatury, poetka. Od 1999 roku do momentu zamknięcia pisma w 2012 roku redaktorka naczelna Szczecińskiego Dwumiesięcznika Kulturalnego „Pogranicza”. Od 2000 roku profesorka Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie kieruje Zakładem Literatury XX Wieku w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa. Członkini Komitetu Nauk o Literaturze PAN od 2007. Członkini SPP oraz PEN Clubu. Profesura tytularna w 2007. Jurorka Nagrody Literackiej „Nike” (2009-2013) oraz Nagrody Literackiej dla Autorki „Gryfia”. Prezeska Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego. Autorka pionierskiej „próby feministycznej”: „Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego” (Szczecin 1994) i rozprawy o prozie Leopolda Tyrmanda „Opowieść i milczenie” (Szczecin 2000). Wydała między innymi: „Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie” (2004, wyd. II 2008), „Parafrazy i reinterpretacje. Wykłady z teorii i praktyki czytania” (2004); „Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj” (2002); ), „Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku” (2013); zbiory wierszy „Miłość” (2000) i „39/41” (2004); opowiadania „Smaki i dotyki” (2006) oraz powieści ” Bambino” (2008), „Ku słońcu” (2010), „Na krótko” (2012) , „Blogotony” (2013), „Umarł mi. Notatnik żałoby” (2013); „W powietrzu” (2014) oraz „Pięćdziesiątka” (2015)

Moderator: ARTUR DANIEL LISKOWACKI