ZGŁOSZENIA BEZPOŚREDNIE – WYSTAWA „WAR”

47. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 14-27 VIII 2017

  • Data 28.05.2017
  • Godzina 23:59
  • Adres fama.festiwal@gmail.com | ul. Zwycięzców 48, 03-938 Warszawa
  • Miejsce Akademickie Biuro Kultury i Sztuki Alma-Art

Jeżeli chcesz wziąć udział w Famie, zapoznaj się przede wszystkim z REGULAMINEM FESTIWALU. Następnie wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i prześlij go wraz z wymaganymi załącznikami na adres fama.festiwal@gmail.com.

Uwaga! Informujemy, że nabór prac na tegoroczną WYSTAWĘ SEKCJI SZTUK WIZUALNYCH „WAR” został przedłużony do 28 maja 2017. Termin przyjmowania zgłoszeń w pozostałych sekcjach / projektach pozostaje bez zmian: 14.05.2017.

Lista zakwalifikowanych uczestników Festiwalu zostanie zamknięta i opublikowana do 30.06.2017.