SEKCJA SZTUK WIZUALNYCH – WYSTAWA „WAR”

47. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 14-27 VIII 2017

SEKCJA SZTUK WIZUALNYCH – WYSTAWA „WAR”

Adresatami projektu są studenci i absolwenci szkół / wydziałów artystycznych. Uczestnicy sekcji biorą udział w postępowaniu konkursowym Famy i mogą zdobyć, poza nagrodami głównymi, także Nagrodę im. Jana Sawki w kategorii sztuki wizualne.

Projekt stanowi kontynuację przedsięwzięć minionych edycji Festiwalu Fama – „Habitat” (2014), „Ziemia obiecana. Podróż do granic utopii” (2015), „Ciało otwarte” (2016) – które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem potencjalnych uczestników oraz zaowocowały wydarzeniami o wysokiej wartości artystycznej, prezentującymi wyróżniających się studentów uczelni artystycznych.

Tytuł i temat zaplanowanej wystawy: „WAR”.

War:
1. wrzący, gotujący się płyn; ukrop, wrzątek;
2. wielkie gorąco; żar;
3. wrażenie gorąca odczuwane w jakiejś części ciała z powodu wstydu, lęku, podniecenia itp.;
4. gwałtowność, wielkie nasilenie czegoś;
5. wojna ( język angielski).

„Płynna nowoczesność” jest już tak dynamicznie płynna że zaczyna przypominać naczynie wypełnione gotującym się płynem. Dynamika i temperatura kolejnych zdarzeń zarówno tych ze sfery geopolitycznej jak i społecznej, kulturalnej rośnie coraz szybciej. Rzeczywistość z przeciwstawnymi sobie procesami zaczyna przypominać wrzątek, wypełniony wirującymi fragmentami idei, estetycznych i etycznych kanonów. Tożsamość świata w epoce ponowoczesnej odznacza się identycznymi atrybutami co sama ponowoczesność: niespójnością, tymczasowością, niekonsekwencją postępowania, fragmentaryzacją i epizodycznością rozmaitych sfer aktywności jednostek (Bauman 1993).

Czy twórczość która jest przecież wypadkową tych procesów potrafi tę rzeczywistość zdefiniować? Czy sztuka jako element kultury może być czynnikiem łagodzącym „współczesny war”? A może przeciwnie, to ona poprzez przyjęty lub narzucony język dekonstrukcji i defragmentacji „podnosi temperaturę”? Czy „war” jest sumą i końcem znanej nam kultury, czy też wyłącznie oczyszczającym procesem prowadzącym do jednorodnego świata? I stawiającym w konsekwencji pytanie o jego kształt?

Artyści zanurzeni w tak zdefiniowanym świecie i poddani również temu dynamicznemu procesowi mogą określić swoją postawę wobec rzeczywistości przy pomocy języka sztuki i właśnie temu ma służyć idea projektu. Środki formalne przyjęte do zdefiniowania podjętego tematu powinny zawierać się w szeroko pojętym terminie sztuk wizualnych.

Galeria Sztuki Współczesnej ms44 | Andrzej Pawełczyk

W naborze wyłonimy osoby, które zaprezentują swoje prace podczas wystawy. Regulamin Festiwalu i formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ. W formularzu prosimy opisać swoje doświadczenie i dorobek oraz dołączyć do zgłoszenia propozycję pracy, która miałaby zostać zaprezentowana podczas wystawy oraz która nawiązuje do tegorocznego tematu (projekt, zdjęcie, reprodukcja, link). Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14.05.2017.

Uwaga! Informujemy, że nabór prac na tegoroczną WYSTAWĘ SEKCJI SZTUK WIZUALNYCH „WAR” został przedłużony do 28 maja 2017. Termin przyjmowania zgłoszeń w pozostałych sekcjach / projektach pozostaje bez zmian: 14 maja 2017.

© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-MorytkoKurator projektu: ANDRZEJ PAWEŁCZYK – Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (1992). Twórca i kurator Galerii Miejsce Sztuki44 w Świnoujściu, w której zrealizował kilkadziesiąt projektów. Od 2013 prezentuje w niej najciekawsze wydarzenia w  sztuce  i realizuje projekty dotyczące kultury w kontekście społecznym. Współpracuje z partnerami niemieckimi, realizując interdyscyplinarne projekty. Twórczość w obszarze performance, architektury i sztuk wizualnych. W sztuce porusza zagadnienia związane z tożsamością i społecznymi funkcjami sztuki na pograniczu kulturowym. Jako performer zrealizował ponad sto prezentacji, uczestnicząc w festiwalach i przeglądach sztuki na terenie Polski i krajów europejskich. Zrealizował wiele projektów z zakresu sztuki użytkowej: plakatów, książek unikatowych i typografii. Przez 20 lat współprowadził Pracownię Projektowania Architektonicznego i ma w swoim dorobku jako projektant liczne realizacje architektoniczne: domów jednorodzinnych, obiektów apartamentowych, hoteli i budynków użyteczności publicznej.

GALERIA MIEJSCE SZTUKI44 (www.facebook.com/miejscesztuki44) działa w Świnoujściu od maja 2013 roku. Prowadzona przez Andrzeja Pawełczyka – architekta, artystę plastyka i performera – w swoim zamierzeniu jest interdyscyplinarną platformą, na której poruszane są zagadnienia związane z tożsamością i społecznymi funkcjami sztuki. Galeria pełni funkcję ośrodka „żywej sztuki” i centrum artystyczno-edukacyjnego, służącego budowaniu tożsamości miejsca. Ta profesjonalna przestrzeń wystawiennicza nastawiona na prezentację współczesnej sztuki i projektów lokalnych mieści się pod adresem Armii Krajowej 13. Oprócz bardzo korzystnej lokalizacji jej atutem są dwie duże sale o powierzchni 60 i 130 m2.

© Festiwal Fama, projekt - Andrzej Pawełczyk

© Festiwal Fama, projekt – Andrzej Pawełczyk

© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko©Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko

© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko, Piotr Morytko

Zapisz

Zapisz

Zapisz