47. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 14-27 VIII 2017

 1. © Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  SEKCJA MUZYCZNA – „LABORATORIUM MUZYKI”

  Cykl nastawiony jest na konfrontację stylów muzycznych i prezentację wzajemnych między nimi inspiracji. Podczas Famy zaprezentują się zespoły i soliści, wykonujący muzykę poważną, jazzową, tradycyjną, elektroniczną, elektroakustyczną, improwizowaną.

  Więcej
 2. © Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko

  SEKCJA MUZYCZNA – ZESPOŁY

  Zakwalifikowane grupy zaprezentują się na scenach plenerowych i klubowych oraz będą doskonalić swój warsztat podczas konsultacji muzycznych. Wybrane zespoły zostaną zaproszone do udziału w realizacji projektu premierowego.

  Więcej
 3. © Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko

  SEKCJA WOKALNA

  Cykl adresowany do studentów szkół muzycznych i teatralnych oraz debiutujących wokalistów spoza oficjalnego systemu edukacji artystycznej.

  Więcej
 4. © Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko

  SEKCJA LITERACKA – „MIEJSCA LITERATURY. STREFY WRZENIA”

  W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl spotkań autorskich z renomowanymi pisarzami i pisarkami oraz warsztaty literackie dla debiutantów (proza, poezja, reportaż).

  Więcej
 5. © Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  SEKCJA SZTUK SCENICZNYCH – TEATR, HAPPENING, PERFORMANS, TANIEC

  Cykl adresowany do grup i artystów niezależnych, chcących poznawać niekonwencjonalne metody pracy i nastawionych na kształtowanie własnej tożsamości artystycznej, a także do studentów i absolwentów uczelni / wydziałów teatralnych.

  Więcej
 6. © Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  SEKCJA SZTUK SCENICZNYCH – KABARET, IMPRO, STAND-UP

  Adresatami cyklu są grupy oraz twórcy, którzy, wpisując się w tradycję inteligentnego kabaretu, reprezentują ambitniejszy nurt dziedziny i odcinają się od niewybrednych gagów oferowanych na masowych imprezach.

  Więcej
 7. © Festiwal Fama, projekt - Andrzej Pawełczyk

  SEKCJA SZTUK WIZUALNYCH – WYSTAWA „WAR”

  Adresatami projektu są studenci i absolwenci szkół / wydziałów artystycznych. Uczestnicy sekcji biorą udział w postępowaniu konkursowym Famy i mogą zdobyć, poza nagrodami głównymi, także Nagrodę im. Jana Sawki w kategorii sztuki wizualne.

  Więcej
 8. © Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  SEKCJA SCENOGRAFICZNA

  Cykl adresowany do osób zainteresowanych tworzeniem scenografii do dużych wydarzeń artystycznych. Jego celem jest uzupełnienie oferty edukacyjnej i stworzenie podstaw dla praktycznej realizacji własnych projektów.

  Więcej
 9. © Festiwal Fama, fot. projekt 'Zero grawitacji'

  SEKCJA FOTOGRAFICZNA

  Cykl adresowany do fotografów, poszukujących możliwości profesjonalnego rozwoju swoich umiejętności, którego celem jest doskonalenie predyspozycji do pracy w zespole, pracy na zadany temat, rozwój wyobraźni i potencjału twórczego.

  Więcej
 10. © Maciej Głowiński - Rybaczymy

  SEKCJA FILMOWA

  Zapraszamy autorów filmów fabularnych, dokumentów, animacji i produkcji eksperymentalnych. Zgłoś się, a będziesz miał szansę walczyć m.in. o Nagrodę im. Jana Sawki w kategorii sztuki wizualne.

  Więcej
 11. © Festiwal Fama, fot. redakcja „Famiasta”

  SEKCJA DZIENNIKARSKA – PRASOWA, TELEWIZYJNA, RADIOWA, KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ

  W sekcji biorą udział osoby chcące rozwijać swoje umiejętności w dziedzinach dziennikarstwa i krytyki artystycznej, studenci kierunków humanistycznych, interesujący się różnymi dziedzinami sztuki.

  Więcej
 12. © Festiwal Fama, fot. Kamila Sujka

  SEKCJA ANIMACJI KULTURY

  Projekt animacyjny dla Świnoujścia, którego celem jest realizacja wydarzeń artystycznych w alternatywnych przestrzeniach miasta, pełniący rolę łącznika między mieszkańcami i artystami Festiwalu.

  Więcej
 13. © Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  SEKCJA PRODUCENCKA

  W sekcji wezmą udział osoby chcące rozwijać swoje umiejętności w zakresie opieki inspicjenckiej i realizacji dużych wydarzeń artystycznych.

  Więcej
 14. © Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  KONCERT FINAŁOWY

  Tradycyjne zwieńczenie Festiwalu, ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród. Koncert realizowany na scenie świnoujskiego Amfiteatru im. Marka Grechuty.

  Więcej