Zgłoś się

47. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 14-27 VIII 2017

Czekamy na osoby błyskotliwe, ambitne, zainteresowane udziałem w profesjonalnym ruchu twórczym, myślące serio o swojej artystycznej przyszłości, nastawione na rozwój umiejętności oraz konfrontację i współpracę z innymi twórcami. Fama jest adresowana do młodych twórców wszystkich dziedzin sztuki, a także do dziennikarzy, krytyków sztuki, animatorów kultury i inspicjentów. Szczegółowe informacje na temat tegorocznej oferty warsztatowej można znaleźć w dziale SEKCJE.

ZGŁOSZENIA BEZPOŚREDNIE – Jeżeli chcesz wziąć udział w Famie, zapoznaj się przede wszystkim z REGULAMINEM FESTIWALU. Następnie wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i prześlij go wraz z wymaganymi załącznikami na adres fama.festiwal@gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14.05.2017. Lista zakwalifikowanych uczestników Festiwalu zostanie zamknięta i opublikowana do 30.06.2017.

Uwaga! Informujemy, że nabór prac na tegoroczną WYSTAWĘ SEKCJI SZTUK WIZUALNYCH „WAR” został przedłużony do 28 maja 2017. Termin przyjmowania zgłoszeń w pozostałych sekcjach / projektach pozostaje bez zmian: 14 maja 2017.

ELIMINACJE – Możesz także wziąć udział w eliminacjach, które odbywają się w wybranych miastach akademickich Polski. W tym roku odbędą się eliminacje w miastach: LUBLIN (sekcja muzyczna, sekcja wokalna), POZNAŃ (sekcja muzyczna, sekcja wokalna), WROCŁAW (sekcja muzyczna, sekcja wokalna, sztuki sceniczne), CZĘSTOCHOWA (sekcja muzyczna, sekcja wokalna, sztuki sceniczne).

HARMONOGRAM naboru uczestników na drodze zgłoszeń bezpośrednich (wszystkie kategorie) i eliminacji (we wspomnianych kategoriach) znajduje się poniżej.

HARMONOGRAM

map

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

MINIONE WYDARZENIA