AGNIESZKA ZACHMANN

47. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 14-27 VIII 2017

AGNIESZKA ZACHMANN

Komentatorka oraz kronikarka wydarzeń Famy. Laureatka Famy 2005.