BOGUSŁAW PRZEDWÓJ – Biuro festiwalu, produkcja

47. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 14-27 VIII 2017

BOGUSŁAW PRZEDWÓJ – Biuro festiwalu, produkcja

Z Famą współpracuje od kilku lat – zajmuje się m.in. dystrybucją materiałów promocyjnych, logistyką, przygotowaniem wystaw i koncertów oraz pracuje przygotowując kostiumy i scenografię do wydarzeń festiwalu.