PATRYK STANISZ – Biuro festiwalu, produkcja

47. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 14-27 VIII 2017

PATRYK STANISZ – Biuro festiwalu, produkcja

Absolwent Technologii Żywności i Żywienia Człowieka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej. Swoją działalność społeczną rozpoczął w 2004 roku wstępując do Zrzeszenia Studentów Polskich. W  2006 został wybrany na Przewodniczącego Rady Okręgowej ZSP w Szczecinie oraz na Członka Prezydium Rady Naczelnej ZSP. Od grudnia 2008 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Naczelnej ZSP. Aktywny działacz studencki, będący członkiem wielu komisji eksperckich przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, między innymi: Komisji do spraw reformy szkolnictwa wyższego oraz Komisji do spraw  Kredytów i Pożyczek Studenckich. W grudniu 2012 przestał pełnić rolę Przewodniczącego RN ZSP i został powołany na Członka Zarządu Stowarzyszenia Dom Polski. Dyrektor Festiwalu Komedii SZPAK. Prywatnie pasjonuje się podróżowaniem, odkrywaniem nowych miejsc oraz poznawaniem innych kultur.