SEKCJA ANIMACJI KULTURY

47. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 14-27 VIII 2017

SEKCJA ANIMACJI KULTURY

Projekt animacyjny dla Świnoujścia, którego celem jest realizacja wydarzeń artystycznych w alternatywnych przestrzeniach miasta, pełniący rolę łącznika między mieszkańcami i artystami Festiwalu.

W pracach sekcji biorą udział animatorzy kultury, osoby kreatywne, poszukujące niekonwencjonalnych rozwiązań. Ich działania mają szansę na najbardziej oryginalne nagrody Famy: Nagrodę im. Maksa Szoca – za nieszablonową i kreatywną postawę artystyczną Festiwalu oraz Nagrodę „Lamelat Famy” – przyznawaną za zaangażowanie, pomysłowość i kreatywność w popularyzacji artystycznych inicjatyw Festiwalu wśród mieszkańców Świnoujścia i w przestrzeni miasta.

Regulamin Festiwalu i formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ. W formularzu prosimy opisać swoje dotychczasowe doświadczenie oraz zaprezentować projekt z dziedziny animacji kultury, który chcielibyście zrealizować podczas Famy. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14.05.2017.

W ramach sekcji zostaną zrealizowane dwa cykle: Fama Udomowiona i Re:Warszów.

FAMA UDOMOWIONA

W świadomości młodych artystów i mieszkańców Fama łączy się nierozerwalnie ze Świnoujściem. Jednak Fama to nie tylko sceny artystyczne, ale także przestrzeń całego miasta. To nie tylko promenada i studenci, ale także lokalne osiedla. To już 8. edycja cyklu, rozwijanego co roku i realizowanego z sukcesem podczas Famy. Projekt obejmuje swoim zasięgiem alternatywne przestrzenie miasta, inne niż sale koncertowe i teatralne: ulice miasta, osiedla, podwórka, targi, boiska, place, parki, sklepy, kawiarnie.

„ZAPROŚ FAMĘ DO SIEBIE!” – Wydarzenia różnych dziedzin (koncerty, happeningi, pokazy taneczne i kabaretowe, projekty fotograficzne, realizacja portretów rodzinnych i in.), poprzedzone akcją promocyjną, której efektem będzie zebranie od mieszkańców propozycji miejsc na realizację wydarzeń festiwalowych. Fama opuści scenę i będzie eksplorować przestrzeń miasta. Chcemy, by mieszkańcy zaprosili Famę do siebie: na swoje podwórko, do prowadzonej kawiarni, czy nawet – do prywatnego mieszkania. Minione edycje akcji realizowanej pod tym hasłem (2015, 2016) spotkała się z dużym zainteresowaniem i przychylnością mieszkańców, który aktywnie włączyli się w jego realizację. Zachęcamy do przesyłania maili z propozycjami miejsc realizacji – mojafama@gmail.com.

„FAMA NA DZIEŃ DOBRY” – Kontynuacja akcji zainicjowanej podczas Famy 2014. W godzinach porannych, kiedy miasto się budzi, a mieszkańcy wychodzą z domów do pracy, Fama instaluje małe nagłośnienie – na rogu ulicy, w bramie, na miejskim targu, w okolicy przeprawy promowej. Bo Fama to nie tylko scena, ale także miasto i jego mieszkańcy, którzy żyją swoim rytmem, często nie mając czasu, by wziąć udział w wydarzeniach festiwalowych. Wchodzimy w tę przestrzeń, by zainteresować ich Famą, ale także zaintrygować lub po prostu umilić czas, sprawić, że w dobrym nastroju rozpoczną dzień.

„SZTUKA W 8 MINUT” – Osiem minut to czas, w jaki przepływa prom, łączący dwie dzielnice Świnoujścia. Uczestnicy Famy (happenerzy i muzycy) dostaną więc zadanie, bo przygotować prezentacje, które będą trwały właśnie tyle czasu.

„WIELKA PARADA” – Rozbudowane wydarzenie, które obejmie przestrzeń całego miasta, zorganizowane pod hasłem „TY TEŻ JESTEŚ Z FAMY”. Nie będzie to zwykły przemarsz uczestników ulicami Świnoujścia. Wydarzenie będzie trwało cały dzień i zostanie zrealizowane przez artystów Famy oraz mieszkańców miasta zaangażowanych do udziału w projekcie. W różnych miejscach Świnoujścia, według ustalonego wcześniej harmonogramu, będą odbywały się festiwalowe prezentacje (spektakle, happeningi, koncerty). Co ważne, wszystkie prezentacje będą się odbywały w tzw. przestrzeniach alternatywnych, z pominięciem scen miejskich (ulice, osiedla, podwórka, targi, boiska, place, parki, sklepy, kawiarnie). Fama wkroczy w najbardziej niespodziewane przestrzenie wyjdzie naprzeciw mieszkańcom miasta, którzy nie mają często możliwości ani czasu, by uczestniczyć w regularnym programie Festiwalu. Projektowi będzie towarzyszyć dystrybuowana wcześniej mapa, na której zostaną zaznaczone poszczególne punkty i godziny wydarzeń – dystrybuowana w formie papierowej i elektronicznej. Celem projektu jest integracja artystów Festiwalu, ukazanie Świnoujścia jako artystycznego tygla, które odgrywa ważną rolę w kształceniu kolejnych pokoleń twórców, teatralizacja miasta, zainteresowanie mieszkańców ofertą programową Festiwalu oraz włączenie ich w planowane działania i sprawienie, by z nim się utożsamili.

FAMA DZIECIOM – Gry i zabawy dla najmłodszych odbiorców Famy realizowane przez cały czas trwania festiwalu w rożnych lokalizacjach (promenada, plaża, plac Wolności, dzielnica Warszów).

© Festiwal Fama© Festiwal Fama© Festiwal Fama, fot. Filip Gawroński© Festiwal Fama, fot. Filip Gawroński© Festiwal Fama, fot. Filip Gawroński© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Mateusz Czop© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Mateusz Czop

RE:WARSZÓW

Kolejna edycja projektu zainicjowanego z dużym sukcesem na Famie 2014. Warszów jest dzielnicą oddzieloną od głównej części miasta Świną. Brak jest tam rozbudowanej infrastruktury miejskiej. Jest to dzielnica przemysłowa (port handlowy, port rybacki, stocznia remontowa, terminal portowy), która nie może liczyć na zainteresowanie ze strony turystów. Celem projektu jest realizacja działań animacyjno-edukacyjnych adresowanych do mieszkańców Warszowa, zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na konieczność podjęcia kroków w celu ożywienia drugiego brzegu Świny, jak również wzajemna integracja mieszkańców dzielnicy oraz stworzenie podstaw dla ich integracji z uczestnikami Festiwalu.

W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty i działania artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Warszowa, które poprowadzą uczestnicy Famy.

© Festiwal Fama, fot. Paweł Czarnecki, Kamila Sujka© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Paweł Czarnecki, Kamila Sujka© Festiwal Fama, fot. Paweł Czarnecki, Kamila Sujka© Festiwal Fama, fot. Paweł Czarnecki, Kamila Sujka© Festiwal Fama, fot. Paweł Czarnecki, Kamila Sujka © Festiwal Fama, fot. Paweł Czarnecki, Kamila Sujka, Mateusz Czop, Filip Gawroński, Joanna Kurdziel-Morytko, Piotr Morytko

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz