SEKCJA SZTUK SCENICZNYCH – TEATR, HAPPENING, PERFORMANS, TANIEC

47. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 14-27 VIII 2017

SEKCJA SZTUK SCENICZNYCH – TEATR, HAPPENING, PERFORMANS, TANIEC

Cykl adresowany do grup i artystów niezależnych, chcących poznawać niekonwencjonalne metody pracy i nastawionych na kształtowanie własnej tożsamości artystycznej, a także do studentów i absolwentów uczelni / wydziałów teatralnych.

Zaproszone grupy zaprezentują dotychczas zrealizowane, autorskie spektakle, happeningi i pokazy performance art, a także wezmą udział w warsztatach i koncertu finałowego Festiwalu. Zgłoś swój spektakl, a będziesz miał szansę wziąć udział w wyjątkowym spotkaniu oraz walczyć o Nagrodę im. Roberta Paluchowskiego w kategorii sztuki sceniczne.

Regulamin Festiwalu i formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ. W formularzu prosimy opisać swoje doświadczenie i dorobek artystyczny oraz dołączyć do zgłoszenia rejestrację projektu (np. spektaklu) z dziedziny sztuk scenicznych, który chcielibyście zaprezentować podczas Famy. Opcjonalnie – osoby zainteresowane realizacją podczas Famy autorskiego projektu premierowego proszone są o przedstawienie pomysłu w formularzu zgłoszeniowym. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14.05.2017.

WARSZTATY – Cykl nastawiony na budowanie poczucia wspólnoty, rozwój komunikatywności, spontaniczności, zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami teatru awangardowego, inspirowanie do indywidualnych poszukiwań. Sekcja służy doskonaleniu umiejętności, zestawieniu teatru z praktykami parateatralnymi, realizacji działań zmierzających do teatralizacji miasta, tworzeniu sceny dla debiutu.

Podczas realizacji powyższych wydarzeń położony zostanie nacisk na wyjście z propozycjami artystycznymi w przestrzeń miasta – jeżeli tylko pozwalają na to techniczne warunki realizacji spektaklu, jest on realizowany w przestrzeni publicznej.

© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

Zapisz