SEKCJA LITERACKA – „MIEJSCA LITERATURY. STREFY WRZENIA”

47. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 14-27 VIII 2017

SEKCJA LITERACKA – „MIEJSCA LITERATURY. STREFY WRZENIA”

W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl spotkań autorskich z renomowanymi pisarzami i pisarkami oraz warsztaty literackie dla debiutantów (proza, poezja, reportaż).

Kolejna edycja cyklu realizowanego na Famie od roku 2010, poświęconego różnym sposobom ujmowania tematu miejsca przez literaturę. W tym roku tematem przewodnim projektu będą STREFY WRZENIA. Zakres tematyczny projektu wyznaczają takie zagadnienia, jak: miejsca, przyczyny i skutki konfliktów; doświadczenia wojenne; pogranicza; podróż geograficzna i podróż przez historię; pamięć indywidualna i zbiorowa; zderzenie tego, co wspólne z tym, co indywidualne; granice geograficzne, mentalne, duchowe; emigracja, wykluczenie, ucieczka; bezdomność duchowa; uniwersalna problematyka wyłaniająca się z zagadnień specyficznych, indywidualnych historii.

WARSZTATY LITERACKIE – Cykl spotkań warsztatowych i prezentacje debiutujących literatów (slam, czytania), które stanowić będą głos młodego pokolenia w dyskusji nad tematyką projektu. Zgłoś się, aby wziąć udział w wyjątkowym, międzypokoleniowym spotkaniu, zaprezentować swoje teksty w dodatku literackim do gazety festiwalowej oraz walczyć o Nagrodę literacką im. Mariana Redwana.

Regulamin Festiwalu i formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ. W formularzu prosimy opisać swój dorobek literacki i osiągnięcia oraz dołączyć do zgłoszenia prezentację dotychczasowego dorobku (np. opublikowane i/lub nieopublikowane wiersze, opowiadania, fragmenty powieści, reportaże). Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14.05.2017.

Prowadzenie warsztatów:

MAGDALENA KICIŃSKA – Reporterka. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawskiej Szkoły Filmowej i Polskiej Szkoły Reportażu. Publikowała m.in. w „Dużym Formacie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, „Przekroju”, „Wysokich Obcasach” oraz kwartalniku „Dialog-Pheniben”. Jej reportaże znalazły się także w książkach: „Walka jest kobietą” (2014), „Mur. 12 kawałków o Berlinie” (2015), „Obrażenia. Pobici z Polską” (2016). Nominowana do Nagrody im. Teresy Torańskiej, finalistka stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego, stypendystka MKiDN. W 2016 roku za książkę „Pani Stefa” otrzymała Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy i Poznańską Nagrodę Literacką – Stypendium im. Stanisława Barańczaka oraz została nominowana do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia.

ARTUR DANIEL LISKOWACKI – Prozaik, poeta, eseista, autor książek dla dzieci, słuchowisk i dramatów scenicznych. Od ćwierćwiecza jest publicystą w „Kurierze Szczecińskim”, w którym był też wiele lat kierownikiem działu kultury i redaktorem naczelnym. Debiutował wierszami w „Kamenie” (1974). Wiersze i prozę publikował m.in. na łamach „Tygodnika Kulturalnego”, „Szpilek”, „Odry”, „Czasu Kultury”, „Kwartalnika Artystycznego”. Był stałym współpracownikiem miesięcznika „Teatr”, obecnie związany jest z miesięcznikiem „Twórczość”. Wydał ponad 20 książek, w tym m.in. tomy wierszy: „Autoportret ze szminką”, „Atlas ptaków polskich” i „Elegijki”; zbiory szkiców: „Ulice Szczecina”, „Cukiernica pani Kirsch” i „Kronika powrotu”; tomy opowiadań: „Dzikie koty”, „Capcarap” (nominacja do Nike) i „Skerco” oraz powieści: „Eine kleine” (finał Nagrody Literackiej Nike 2001, I Nagroda w kategorii prozy konkursu literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek 2002), „Mariasz” (nominacja do Europejskiej Nagrody Literackiej) i „Murzynek B.”. Laureat wielu nagród i wyróżnień za słuchowiska radiowe, m.in. I Nagroda i Nagroda Specjalna im. K. Zalewskiego na Festiwalu Teatru PR i TVP „Dwa teatry”. Jest laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i nagrody Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich. Juror wielu festiwali i konkursów teatralnych, m.in. OPTMF Kontrapunkt w Szczecinie, Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, konkursu MKiDN „Klasyka żywa”. W 2007 jego powieść „Eine kleine” została przeniesiona na scenę Teatru Współczesnego w Szczecinie. W czerwcu 2015 odbyła się prapremiera jego sztuki „Podwieczorek u Łazarza” – Teatr Polski w Szczecinie. W 2013 ukazała się książka Michała Larka i Jerzego Borowczyka „Przywracanie, wracanie. Rozmowy szczecińskie z Arturem D. Liskowackim”. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i prezesem Fundacji Literackiej im. Henryka Berezy. Jesienią tego roku ukaże się jego zbiór szkiców „Ulice Szczecina (ciąg bliższy)”.

KAROL MALISZEWSKI – Krytyk literacki, poeta, prozaik. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował dziesięć zbiorów wierszy, m.in. Zdania na wypadek (2007), Potrawy pośmiertne (2010), Ody odbite (2012) i kilka książek prozatorskich, np. Faramucha (2001), Sajgon (2009), Manekiny (2012). W roku 1999 ukazała się jego książka krytycznoliteracka pt. Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy, a w 2001 Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach. Ostatnio wydał: Rozproszone głosy. Notatki krytyka (2006), Po debiucie (2008), Pociąg do literatury (2010), Wolność czytania (2015). Mieszka w Nowej Rudzie..

Warsztatom będzie towarzyszyć GAZETA FESTIWALOWA „FAMIASTO” (w której zaplanowany jest dodatek literacki „TORPEDA LUDU”), prezentująca uczestników sekcji, zapowiedzi programowe oraz rozmowy z zaproszonymi gośćmi i relacje z wydarzeń. Bezpłatne pismo dystrybuowane w Świnoujściu, umieszczone następnie na stronie internetowej Festiwalu do darmowego pobrania (3 numery).

SPOTKANIA AUTORSKIE – W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl spotkań z renomowanymi pisarzami i pisarkami, którzy w swojej twórczości podejmują problematyką skupioną wokół tegorocznego tematu projektu. W minionych edycjach projektu gośćmi festiwalu byli m.in.: Marian Pilot, Bohdan Zadura, Andrzej Stasiuk, Mariusz Szczygieł, Krzysztof Varga, Janusz Rudnicki, Włodzimierz Nowak, Artur Daniel Liskowacki, Paweł Dunin-Wąsowicz, Filip Springer, Jurij Andruchowycz, Ołeksandr Irwanec, Serhij Żadan, Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Dorota Warakomska, Natasza Goerke, Małgorzata Rejmer, Ewa Winnicka, Michał Olszewski, Krzysztof Środa, Dionisios Sturis, Marcin Kącki.

© Festiwal Fama, fot. Jacek Foks© Festiwal Fama, fot. Jacek Foks© Festiwal Fama, fot. Jacek Foks© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko, Joanna Kurdziel-Morytko, Jacek Foks

Zapisz

Zapisz