SEKCJA SZTUK SCENICZNYCH – KABARET, IMPRO, STAND-UP

47. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 14-27 VIII 2017

SEKCJA SZTUK SCENICZNYCH – KABARET, IMPRO, STAND-UP

Adresatami cyklu są grupy oraz twórcy, którzy, wpisując się w tradycję inteligentnego kabaretu, reprezentują ambitniejszy nurt dziedziny i odcinają się od niewybrednych gagów oferowanych na masowych imprezach.

Zakwalifikowane kabarety, grupy impro i soliści zaprezentują dotychczas zrealizowane, autorskie programy. Zgłoś się, a będziesz miał szansę walczyć o Nagrodę im. Roberta Paluchowskiego w kategorii sztuki sceniczne oraz wziąć udział w Koncercie Finałowym festiwalu. W przypadku odpowiedniej ilości zgłoszeń zostaną zorganizowane WARSZTATY, których efektem będzie przygotowanie premierowego spektaklu opartego na scenariuszu opracowanym wspólnie podczas zajęć.

Regulamin Festiwalu i formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ. W formularzu prosimy opisać swoje doświadczenie i dorobek artystyczny oraz dołączyć do zgłoszenia prezentację dotychczasowego dorobku (rejestracje występów, autorskich programów). Opcjonalnie – osoby zainteresowane realizacją podczas Famy autorskiego projektu premierowego proszone są o przedstawienie pomysłu w formularzu zgłoszeniowym. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14.05.2017.

© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko© Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko, Piotr Morytko

Zapisz

Zapisz