WYNIKI ELIMINACJI – PRZEGLĄD SPAM 2017, LUBLIN

47. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 14-27 VIII 2017

© Festiwal Fama

WYNIKI ELIMINACJI – PRZEGLĄD SPAM 2017, LUBLIN

Dzięki naszej współpracy ze Studenckim Przeglądem Alternatywnej Muzyki SPAM rekomendację na Famę można było zdobyć, biorąc udział właśnie w tym wydarzeniu. Jury przeglądu SPAM 2017 w Lublinie postanowiło przyznać zaproszenie i rekomendacje do udziału w festiwalu następującym uczestnikom.

IZABELA MODRZEWSKA – rekomendacja: sekcja wokalna

DARIA POL – rekomendacja: sekcja wokalna

HASH COOKIE – zaproszenie: sekcja muzyczna

Rekomendacja – Ponieważ zgodnie z regulaminem Famy eliminacje to jeden z etapów naboru, przyznanie rekomendacji oznacza, że dany artysta jest brany pod uwagę jako potencjalny uczestnik festiwalu. Rekomendacja nie jest równoznaczna z gwarancją zakwalifikowania się do udziału w festiwalu. Ostateczną decyzję o zaproszeniu na festiwal osób rekomendowanych podejmuje organizator, nie później niż do dnia 30.06.2017.

Zaproszenie – W wyjątkowym przypadku, uzasadnionym przez wysoki poziom artystyczny prezentacji, jednoznacznie wyróżniający dany podmiot na tle innych kandydatów, Jury eliminacji ma prawo do przyznania zaproszenia do udziału w festiwalu Fama 2017 w Świnoujściu. Zaproszenie jest równoznaczne z gwarancją zakwalifikowania się do udziału w festiwalu.

Przypominamy, że oprócz udziału w eliminacjach, odbywających się w wybranych miastach, można zgłaszać się również bezpośrednio, drogą mailową. Termin upływa 14 maja 2017! Regulamin festiwalu i formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ.

Uwaga! Informujemy, że nabór prac na tegoroczną WYSTAWĘ SEKCJI SZTUK WIZUALNYCH „WAR” został przedłużony do 28 maja 2017. Termin przyjmowania zgłoszeń w pozostałych sekcjach / projektach pozostaje bez zmian: 14 maja 2017.

Planowany termin tegorocznej Famy to 14-27 sierpnia 2017. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej festiwalu oraz naszego profilu na FACEBOOKU.

« »