WYSTAWA „WAR” – NABÓR DO SEKCJI SZTUK WIZUALNYCH

47. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 14-27 VIII 2017

© Festiwal Fama, projekt – Andrzej Pawełczyk

WYSTAWA „WAR” – NABÓR DO SEKCJI SZTUK WIZUALNYCH

Do 14 maja 28 maja czekamy na zgłoszenia do sekcji sztuk wizualnych. Tegoroczny temat to: „War”. Środki formalne przyjęte do zdefiniowania podjętego tematu powinny zawierać się w szeroko pojętym terminie sztuk wizualnych.

Adresatami projektu są studenci i absolwenci szkół oraz wydziałów artystycznych. Uczestnicy sekcji biorą udział w postępowaniu konkursowym Famy i mogą zdobyć, poza nagrodami głównymi, także Nagrodę im. Jana Sawki w kategorii sztuki wizualne.

War:
1. wrzący, gotujący się płyn; ukrop, wrzątek;
2. wielkie gorąco; żar;
3. wrażenie gorąca odczuwane w jakiejś części ciała z powodu wstydu, lęku, podniecenia itp.;
4. gwałtowność, wielkie nasilenie czegoś;
5. wojna ( język angielski).

„Płynna nowoczesność” jest już tak dynamicznie płynna że zaczyna przypominać naczynie wypełnione gotującym się płynem. Dynamika i temperatura kolejnych zdarzeń zarówno tych ze sfery geopolitycznej jak i społecznej, kulturalnej rośnie coraz szybciej. Rzeczywistość z przeciwstawnymi sobie procesami zaczyna przypominać wrzątek, wypełniony wirującymi fragmentami idei, estetycznych i etycznych kanonów. Tożsamość świata w epoce ponowoczesnej odznacza się identycznymi atrybutami co sama ponowoczesność: niespójnością, tymczasowością, niekonsekwencją postępowania, fragmentaryzacją i epizodycznością rozmaitych sfer aktywności jednostek (Bauman 1993).

Czy twórczość która jest przecież wypadkową tych procesów potrafi tę rzeczywistość zdefiniować? Czy sztuka jako element kultury może być czynnikiem łagodzącym „współczesny war”? A może przeciwnie, to ona poprzez przyjęty lub narzucony język dekonstrukcji i defragmentacji „podnosi temperaturę”? Czy „war” jest sumą i końcem znanej nam kultury, czy też wyłącznie oczyszczającym procesem prowadzącym do jednorodnego świata? I stawiającym w konsekwencji pytanie o jego kształt?

Artyści zanurzeni w tak zdefiniowanym świecie i poddani również temu dynamicznemu procesowi mogą określić swoją postawę wobec rzeczywistości przy pomocy języka sztuki i właśnie temu ma służyć idea projektu.

Galeria Sztuki Współczesnej ms44 | Andrzej Pawełczyk

Projekt stanowi kontynuację przedsięwzięć minionych edycji Festiwalu Fama – „Habitat” (2014), „Ziemia obiecana. Podróż do granic utopii” (2015), „Ciało otwarte” (2016) – które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem potencjalnych uczestników oraz zaowocowały wydarzeniami o wysokiej wartości artystycznej, prezentującymi wyróżniających się studentów uczelni artystycznych.

W naborze wyłonimy osoby, które zaprezentują swoje prace podczas wystawy. Regulamin Festiwalu i formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ. W formularzu prosimy opisać swoje doświadczenie i dorobek oraz dołączyć do zgłoszenia propozycję pracy, która miałaby zostać zaprezentowana podczas wystawy oraz która nawiązuje do tegorocznego tematu (projekt, zdjęcie, reprodukcja, link). Lista zakwalifikowanych prac zostanie ogłoszona do 30 czerwca 2017.

Uwaga! Informujemy, że nabór prac na tegoroczną WYSTAWĘ SEKCJI SZTUK WIZUALNYCH „WAR” został przedłużony do 28 maja 2017. Termin przyjmowania zgłoszeń w pozostałych sekcjach / projektach pozostaje bez zmian: 14 maja 2017.

Planowany termin tegorocznej Famy to 14-27 sierpnia 2017. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej festiwalu oraz naszego profilu na FACEBOOKU.

« »